Ogłoszenia

Rodzaj zamówienia:

Dostawa serwera i sprzętu komputerowego

Zapytanie ofertowe:
Rodzaj zamówienia:

Oferta Pracy: Informatyk

Zapytanie ofertowe
Rodzaj zamówienia:

Usługa zaprojektowania, dostawy i wdrożenia zintegrowanego systemu klasy ERP/CRM, przeprowadzenie szkoleń

Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego 1/2016

Rodzaj zamówienia:

Dostawa oprogramowania do planowania i kontroli procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

Zapytanie ofertowe:

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego nr 3/2017 3.3 RPO WSL

Załączniki: