PROJEKTY

UNI-SPORT sp. z o.o. realizuje projekt: Zoptymalizowane i zautomatyzowanie procesów biznesowych w przedsiębiorstwie sektora MSP poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań TIK dofinansowany ze środków UE w ramach EFRR w ramach RPO WSL 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest automatyzacja i optymalizacja procesów biznesowych: operacyjnych, zarządczych, pomocniczych poprzez wdrożenie modelu gospodarki elektronicznej B2B z elementami B2C. Zakres projektu obejmuje zakup sprzętu informatycznego, systemu klasy ERP/CRM wraz z ich wdrożeniem na potrzeby działalności przedsiębiorstwa. Wdrożenie wskazanego rozwiązania TIK stanowić będzie innowację procesową, organizacyjna oraz marketingową dla firmy

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania rozwiązań TIK w przedsiębiorstwie należącym do sektora MŚP. Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r

Efekt realizacji projektu: zwiększenie zdolności usługowych w związku z zasadniczą zmianą procesu świadczenia usług oraz wzrost zatrudnienia w spółce.

Wartość projektu: 755 292,47 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 262 277,37PLN